Dzierżawa 2 miejsc handlowych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM NA DZIERŻAWĘ 2 MIEJSC HANDLOWYCH W OKRESIE OD DNIA 01 MAJA 2024 ROKU DO 30 LISTOPADA 2024 ROKU KAŻDE O POW. 8 M2

Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
NIP 657 29 05 857
REGON 260571899

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

Przedmiot przetargu

Przedmiotem dzierżawy są :

Miejsca handlowe o powierzchni dzierżawionej 8 m2 (4m x 2m), przy czym stół do prowadzenia drobnej działalności handlowej powinien posiadać wymiary 4 metry długości i 1 metr szerokości. Miejsca oznaczone cyfrą 1,2 znajdują się na działce 2039/4 przy drodze powiatowej na wzgórzu ŚWIĘTY KRZYŻ zgodnie z załączoną mapą i wizualizacją na zdjęciu satelitarnym.

Ogłoszenie

Regulamin przetargu

Wzór umowy

Miejsca handlowe – szkic stoisk

Klauzula informacyjna – RODO


2024-04-26

Informacja o wyniku przetargu

Powiązane: