Dzierżawa 4 miejsc handlowych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM NA DZIERŻAWĘ 4 MIEJSC HANDLOWYCH W OKRESIE OD DNIA 01 KWIETNIA 2024 ROKU DO 30 LISTOPADA 2024 ROKU KAŻDE O POW. 8 M2

 Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
NIP 657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106, Fax 41 31 15 106
e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

Przedmiot przetargu

Przedmiotem dzierżawy są :

  • Miejsca handlowe o powierzchni dzierżawionej 8 m2 (4m x 2m), przy czym stół do prowadzenia drobnej działalności handlowej powinien posiadać wymiary 2 metry długości i 1 metr szerokości. Miejsca oznaczone cyfrą 1,2,3,4, znajdują się na działce 2039/4 przy drodze powiatowej na wzgórzu ŚWIĘTY KRZYŻ zgodnie z załączoną mapą i wizualizacją na zdjęciu satelitarnym.
  • Nieruchomość położona jest na wzgórzu SW. Krzyż, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej relacji Huta Szklana – ŚW. Krzyż przy tzw. „małym rondzie”, obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, pod adresem geodezyjnym:

Województwo: świętokrzyskie
Powiat : kielecki
Jednostka ewidencyjna: 260413_4 Nowa Słupia
Obręb: 0001 NOWA SŁUPIA
Nr działki: 2039/4
dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI10/00045301/7.

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 – Regulamin przetargu   

Zał. Nr 2 – Klauzula RODO

Zał. Nr 3 – Wzór umowy

Miejsca handlowe – szkic stoisk


2024-03-22

Informacja o wyniku przetargu

Powiązane: