Dostawa odzieży i obuwia mundurowego i BHP dla pracowników służby parku – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 05.05.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Zakup odzieży i obuwia mundurowego  dla pracowników Służby Parku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 28.04.2005 r.  w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych  oraz oznak służbowych  dla poszczególnych stanowisk /Dz. U.  z 2005 roku  nr 89, poz. 754/ oraz odzież i obuwie bhp

do dnia 16.05.2016 r. wpłynęła 1 ważna oferta.

W  wyniku  rozpatrzenia oferty cenowej wybrano ofertę:

 IRMAK P.P.H.U.  Ireneusz Kapłan  ul. Czechowska  4 A 20-950 Lublin

z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 82.507,17 zł brutto.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: