Dzierżawa masztu metalowego na dachu budynku Muzeum na Świętym Krzyżu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na dzierżawę masztu metalowego zlokalizowanego na dachu budynku Muzeum na Świętym Krzyżu do lat 5 pod instalację urządzeń antenowych do transmisji danych.

Ogłoszenie

Regulamin przetargu

Wzór umowy


2020-07-30

Ogłoszenie o wyniku

Powiązane: