OGŁOSZENIE O – AUKCJI PUBLICZNEJ NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI SUZUKI VITARA 1.6

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg publiczny w formie aukcji publicznej na sprzedaż samochodu marki Suzuki Vitara 1.6 na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2017 r. poz. 729 )

Przedmiotem aukcji jest samochód:

Marka: Suzuki,
Model: Vitara 1.6,
Rok produkcji: 2001,
Nr rejestracyjny: TKI V816,
VIN VSEETV02VNA210061.
Cena wywoławcza –  1950 zł (brutto)
Wadium – 195 zł

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji samochodu służbowego Suzuki Vitara

Powiązane: