Informacja o szacunkowej ilości drewna do pozyskania w 2020 roku

OP.641.11.2020.ŁP

 

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2020 roku
w Świętokrzyskim Parku Narodowym

według poniższej specyfikacji

Szacunkowa ilość drewna przewidziana do pozyskania i przeznaczona do sprzedaży
w 2020 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Sortymenty / gatunki Masa grubizny w (m3)
Drewno wielkowymiarowe W0 Gatunki iglaste 2 455
Gatunki liściaste 0
Razem 2 455
Drewno średniowymiarowe                 S2 Gatunki iglaste 159
Gatunki liściaste 0
Razem 159
Drewno średniowymiarowe                     S4 Gatunki iglaste 489
Gatunki liściaste 0
Razem 489
Łączna ilość grubizny w ( m3 ) 3 103

 

Z-ca dyrektora ŚPN
mgr inż Agata Czeplina-Miernik
/podpis na oryginale/

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2020 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Powiązane: