Ogłoszenie o sprzedaży detalicznej drewna db c. (dąb czerwony) grupy W0

  1. Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza, że posiada do sprzedaży detalicznej drewno db c. (dąb czerwony) loco-skład (drewno na składnicy przejściowej) grupy W0 w ilości 26,19 m3 oraz loco-las (drewno przy pniu bez zrywki) grupy W0 w ilości 3,53 m3 według poniższej specyfikacji:
Lp Obwód Ochronny Oddział gatunek sortyment cena jednostkowa netto (zł) Masa wyjściowa (m³)
1. Dąbrowa składnica przejściowa dąb czerwony WC01 311,60 6,36
składnica przejściowa dąb czerwony WC02 458,53 15,87
składnica przejściowa dąb czerwony WC03 625,99 2,41
składnica przejściowa dąb czerwony WD2 291,59 1,55
Razem x x 26,19
2. Klonów 214 a,b loco-las dąb czerwony WC01 311,60 0,47
dąb czerwony WC02 458,53 1,13
dąb czerwony WD1 161,12 0,68
dąb czerwony WD2 291,59 1,25
Razem x x 3,53
Ogółem x x x 29,72
  1. Z cennikiem detalicznym na surowiec drzewny – Zarządzenie Nr 9/2015
    Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego surowca drzewnego można się zapoznać w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl/zarzadzenia-dyrektora/
  2. Zasady sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym reguluje Zarządzenie nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. z którym można zapoznać się w siedzibie ŚPN                      ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
  3. Telefon kontaktowy w sprawie sprzedaży – Leszek Sepioło 690098003
  4. Drewno do nabycia w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: