Ogłoszenie o sprzedaży detalicznej drewna loco-las grupy S

OGŁOSZENIE

  1. Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza, ze posiada do sprzedaży detalicznej drewno loco-las (drewno przy pniu bez zrywki) grupy S (średniowymiarowe drewno stosowe) według poniższej specyfikacji:
Lp Obwód Ochronny Oddział gatunek sortyment długość Masa wyjściowa (m³)
1. Dąbrowa 23j dąb czerw. S2a (papierówka) 1,20 12,8
23j dąb czerw. S2a (papierówka) 1,00 27,54
41a dąb czerw. S2a (papierówka) 1,20 1,37
41a dąb czerw. S2a (papierówka) 1,00 1,04
23j dąb czerw. S4 (opał) 1,00 2,99
41a dąb czerw. S4 (opał) 1,00 0,45
23j sosna S2a (papierówka) 1,00 0,85
Razem x x x 47,04
2. Podgórze 24b dąb czerw. S2a (papierówka) 1,30 12,25
24b dąb czerw. S2a (papierówka) 1,20 2,42
24b dąb czerw. S2a (papierówka) 1,00 70,09
24b sosna S2a (papierówka) 1,00 1,17
24b dąb czerw. S2b (papierówka) 2,50 5,65
24b dąb czerw. S4 (opał) 1,00 1,63
Razem x x x 93,21
3. Klonów 230l sosna S2a (papierówka) 1,20 0,78
230h sosna S2a (papierówka) 1,20 0,78
212a sosna S2a (papierówka) 1,20 5,4
213o sosna S2a (papierówka) 1,20 0,78
Razem x x x 7,74
Ogółem x x x 147,99
  1. Z cennikiem detalicznym na surowiec drzewny – Zarządzenie Nr 9/2015
    Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego surowca drzewnego można się zapoznać w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl/zarzadzenia-dyrektora/
  2. Z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym – można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej bip.swietokrzyskipn.org.pl
  3. Telefon kontaktowy w sprawie sprzedaży – Leszek Sepioło 690098003
  4. Drewno do nabycia w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
  5. Minimalna ilość podlegająca sprzedaży to 1 metr przestrzenny lub sześcienny w zależności od rodzaju sortymentu (mp lub m3)

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: