Ogłoszenie o sprzedaży detalicznej drewna So grupy S

  1. Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza, że posiada do sprzedaży detalicznej drewno sosnowe loco-las (drewno przy pniu bez zrywki) grupy S (średniowymiarowe drewno stosowe) w ilości 56,81 m3 według poniższej specyfikacji:

 

 

Lp

 

Obwód Ochronny 

Oddział

GatunekSortymentdługość (m)Masa wyjściowa

(m³)

Cena jednostkowa netto zł/m3Cena jednostkowa brutto zł/m3
1.Chełmowa Góra6asosnaS2a (papierówka)1,2056,81146,55180,26

 

  1. Z cennikiem detalicznym na surowiec drzewny – Zarządzenie  Nr 8/2016

Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 01 marca 2016 roku  w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego surowca drzewnego można się zapoznać  w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4,  26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl/zarzadzenia-dyrektora/

  1. Zasady sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym reguluje Zarządzenie nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. z którym można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej
    www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
  1. Telefon kontaktowy w sprawie sprzedaży – Leszek Sepioło 690098003
  1. Drewno do nabycia w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
  1. Minimalna ilość podlegająca sprzedaży to 0,33 m3 (metr sześcienny)

p.o.  Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Powiązane: