Plan zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 r.

Wypełniając obowiązek wynikający z art.13a ustawy Prawo zamówień publicznych Świętokrzyski Park Narodowy przedstawia plan zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 r.
 
Plan zamówień publicznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego na 2019 r.
Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
 

Zakup oleju opałowego

 

Dostawy Przetarg nieograniczony 157 000 zł IV kwartał

 

Sporządzono: 12 marca 2019 r.

Pełnomocnik Dyrektora ŚPN ds. zamówień publicznych
mgr inż Agata Czeplina-Miernik

Plan zamówień publicznych na rok 2019

Plan zamówień publicznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego na 2018 r.

Wypełniając obowiązek wynikający z art.13a ustawy Prawo zamówień publicznych Świętokrzyski Park Narodowy przedstawia plan zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2018 r.

Plan zamówień publicznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego na 2018 r.
Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i remont budynku mieszkalnego w Bodzentynie Usługa Przetarg nieograniczony 20 000 zł II kwartał
 

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi wywozowej i budowę dojazdu przeciwpożarowego

 

Usługa Przetarg nieograniczony 180 000 zł III kwartał
 

Zakup oleju opałowego

 

Dostawy Przetarg nieograniczony 168 000 zł IV kwartał

 

Sporządzono: 13 marca 2018 r.

Plan zamówień publicznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego na 2017 r.

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art.13a ustawy Prawo zamówień publicznych

Świętokrzyski Park Narodowy przedstawia plan zamówień publicznych przewidzianych

do realizacji w 2017 r.

Plan zamówień publicznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego na 2017 r.

Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego projektowanego budynku i otoczenia Centrum Edukacji Przyrodniczej ŚPN wraz ze scenariuszem wstępnym wystawy stałej oraz kosztorysem wstępnym przedsięwzięcia Usługa Przetarg nieograniczony 120 000 zł III kwartał
Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenia turystyczno-edukacyjne usytuowane na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego tzw. „Parkowy System Informacji” Usługa Przetarg nieograniczony 60 000 zł III kwartał
Zakup oleju opałowego Dostawy Przetarg nieograniczony 168 000 zł IV kwartał

 

Sporządzono: 18 lipca 2017 r.