Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 29-11-2013 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup posiłków profilaktycznych 1624 sztuki dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczanie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego (Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn) na koszt Wykonawcy.

do dnia 09.12.2013 r.  wpłynęło : 4 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Wytwórcze „REWIS” Sp. Z O.O.  64-100 Leszno, Ul. Wilkowicka 29 z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden   z 32/100ł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Zakup posiłków profilaktycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy. (więcej…)

Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

               OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22-03-2013 r. o zapytaniu ofertowym

na:

Przedmiot zamówienia:  Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport –dostarczanie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy.

do dnia 02-04-2013 r.  wpłynęło : 2 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Firma Handlowo-Usługowa „PIREX” Piotr Piróg,  Brzozów,  ul. Kołowa 32, 36-200 Brzozów

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  11.769,45  zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Pełna treść ogłoszenia

Zakup posiłków profilaktycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy.

Dane jakościowe i ilościowe posiłków:

  • posiłki I gatunku
  • termin ważności minimum do 30.10.2013 roku
  • pojemność gramatura posiłku minimum 300 g – maksimum 600 g.

Oferta stanowi całość i nie będzie dzielona na poszczególne posiłki.

Dane ilościowe posiłków:

  • Gulasz angielski (o zawartości mięsa min. 90%) – 520 szt.
  • Karczek wieprzowy (o zawartości mięsa min. 85%) – 500 szt.
  • Konserwa turystyczna (o zawartości mięsa min. 90%) – 500 szt.
  • Mielonka wieprzowa (o zawartości mięsa min. 90%) – 500 szt.
  • Wołowina extra o zawartości mięsa min. 80%) – 500 szt. (więcej…)