Szacunkowa ilość drewna przeznaczonego do sprzedaży w 2015 roku w ŚPN

Informacja o szacunkowej ilości drewna przeznaczonego do sprzedaży w 2015 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym wg. poniższej specyfikacji.

Sortymenty / gatunki Masa grubizny w (m3)
Drewno wielkowymiarowe W0 Dąb 0
Dąb czerwony 61
Inne gatunki liściaste 0
Gatunki iglaste 1708
Razem 1769
Drewno średniowymiarowe S10 Dąb 0
Dąb czerwony 0
Inne gatunki liściaste 0
Gatunki iglaste 10
Razem 10
Drewno średniowymiarowe S2a Dąb 74
Dąb czerwony 64
Inne gatunki liściaste 12
Gatunki iglaste 618,5
Razem 768,5
Drewno średniowymiarowe S3b Dąb 0
Dąb czerwony 0
Gatunki iglaste 6
Razem 6
Drewno średniowymiarowe S4 Dąb 85
Dąb czerwony 183,8
Inne gatunki liściaste 27
Gatunki iglaste 81,4
Razem 377,2
Łączna ilość drewna w ( m3 ) 2930,7