Wykonanie 2000 sztuk znaczka metalowego typu pin z logo ŚPN i 1000 sztuk znaczka metalowego typu pin w masie plastycznej z ramką z logo ŚPN – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 08.02.2019 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie 2000 sztuk znaczka metalowego typu pin z logo ŚPN i 1000 sztuk znaczka metalowego typu pin w masie plastycznej z ramką z logo ŚPN do dnia 19.02.2019 r. wpłynęło : 14 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: DOMMASZ Sp. z o.o., ul. Gwardii Ludowej 7, 43-520 Mnich z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 8600,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Wykonanie 2000 sztuk znaczka metalowego typu pin z logo ŚPN i 1000 sztuk znaczka metalowego typu pin w masie plastycznej z ramką z logo ŚPN

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  A) 2000 (dwa tysiące) sztuk znaczka metalowego typu pin z logo ŚPN (logotyp ŚPN stanowi załącznik nr 1) o średnicy 30 mm, okrągły, znaczek powinien być montowany 1000 szt. na motylek i 1000 szt. na nakrętkę, zafoliowany.
  B) 1000 (jeden tysiąc) sztuk znaczka metalowego typu pin w masie plastycznej z ramką z logo ŚPN (logotyp ŚPN stanowi załącznik nr 1) o średnicy około 20 mm (+/-0,5mm), okrągły, znaczek powinien być montowany 1000 szt. na motylek, zafoliowany.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu prac będących przedmiotem zapytania do 50 % wartości brutto zamówienia po cenach jednostkowych wskazanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie do końca roku kalendarzowego.
 3. Termin realizacji zamówienia: 15.04.2019 r.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Paulina Kozłowska, specjalista ds. edukacji 41 311 51 06 wew. 52.
 6. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 19.02.2019 r. godzina 12:00
 7. Ofertę można:

(więcej…)

Zakup wraz z dostawą 1000 sztuk znaczka mosiężnego z logo ŚPN – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 23.02.2017 r. o zapytaniu ofertowym

na: Przedmiot zamówienia: Zakup znaczka mosiężnego o średnicy 30 mm z logo ŚPN w ilości 1000 szt.

do dnia 06.03.2017 r. wpłynęło : 8 ważnych oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Top Arts Artur Jezierski, ul. Jagielońska 88 lok. 134, 00-992 Warszawa, z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: za całość zamówienia Netto 2569,11 zł. (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć 11/100zł) , Brutto 3160,00 zł. (trzy tysiące sto sześćdziesiąt 00/100).

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Zakup wraz z dostawą 1000 sztuk znaczka mosiężnego z logo ŚPN

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego 1000 sztuk znaczka mosiężnego z logo ŚPN (logo ŚPN zał. nr. 2) o średnicy 30 mm znaczek powinien być montowany 500 szt. na nakrętkę i 500 szt. na pin, znaczek w kolorystyce zgodnej z załącznikiem nr.2
 2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:

(więcej…)