Wykonanie 2000 sztuk znaczka metalowego typu pin z logo ŚPN i 1000 sztuk znaczka metalowego typu pin w masie plastycznej z ramką z logo ŚPN – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 08.02.2019 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie 2000 sztuk znaczka metalowego typu pin z logo ŚPN i 1000 sztuk znaczka metalowego typu pin w masie plastycznej z ramką z logo ŚPN do dnia 19.02.2019 r. wpłynęło : 14 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: DOMMASZ Sp. z o.o., ul. Gwardii Ludowej 7, 43-520 Mnich z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 8600,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: