Zakup nagród na konkursy edukacyjne

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego ŚPN wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego w postaci:

Część A) – zakup plecaków turystycznych w ilości 33 szt. (tego samego modelu z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą o następujących parametrach:

 • pojemność minimalna 15 litrów, pojemność maksymalna 25 litrów
 • komora główna zasuwana na zamek YKK profilowane szelki z regulacją długości
 • regulowany pasek biodrowy
 • regulowany pas piersiowy
 • minimum jedną kieszeń wewnętrzną
 • minimum jedną kieszeń zewnętrzną zasuwaną (z wyłączeniem kieszeni siatkowych i kieszeni na pokrowiec)
 • minimum dwie siatkowe kieszenie
 • kieszeń zasuwaną na pokrowiec
 • pokrowiec przeciwdeszczowy
 • gwarancja minimum 2 lata
 • towar fabrycznie nowy

Część B) – zakup piłek do gry w siatkówkę w ilości 33 szt. (tego samego modelu) wraz z dostawą o następujących parametrach:

 • piłka halowa, treningowa
 • rozmiar 5 (obwód 65-67 cm)
 • waga 260-280 g
 • materiał – skóra syntetyczna
 • szyta maszynowo lub ręcznie
 • wyposażona w wentyl butylowy
 • dętka butylowa
 • model piłki musi spełniać wymogi Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FiVB w zakresie wagi i rozmiaru
 • piłka powinna być napompowana, gotowa do gry
 • gwarancja minimum 12 miesięcy
 • towar fabrycznie nowy

Część C) – zakup pendrivów (pamięci usb) w ilości 11 szt. (tego samego modelu z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą o następujących parametrach:

 • pojemność minimalna 16 gb
 • podłączenie do urządzeń wejściem usb. 2.0
 • maks. szybkość zapisu – minimum 5 (mb/s)
 • maks. szybkość odczytu – minimum 10 (mb/s)
 • gwarancja minimum 2 lata
 • towar fabrycznie nowy

Część D) – zakup odtwarzaczy mp4 w ilości 11 szt. (tego samego modelu z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą o następujących parametrach:

 • pojemność pamięci wewnętrznej minimum 4 GB
 • wyświetlacz  kolorowy LCD o przekątnej minimum 1,8 cala
 • obsługa co najmniej jednego standardu plików dźwiękowych np.: MP3
 • obsługa co najmniej jednego standardu plików filmowych np.: AVI
 • obsługa co najmniej jednego standardu plików zdjęciowych np.: JPEG
 • wyposażony w słuchawki douszne
 • wyposażony w funkcję dyktafonu
 • możliwość połączenia z komputerem
 • gwarancja minimum 1 rok
 • towar fabrycznie nowy w oryginalnym opakowaniu

Część E) – zakup aparatów fotograficznych w ilości 11szt. (tego samego modelu, z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą o następujących parametrach:

 • rozdzielczość efektywna matrycy minimum 14 mln pikseli
 • zbliżenie optyczne minimum 10 x
 • optyczna stabilizacja obrazu
 • minimalna ogniskowa dla odpowiednika 35 mm – 30 mm lub niższa
 • maksymalna ogniskowa dla odpowiednika 35 mm – 250 mm lub wyższa
 • wyświetlacz LCD minimum 2,7 cala
 • możliwość nagrywania filmów z dźwiękiem w rozdzielczości 1280×720 lub wyższej
 • gwarancja minimum 2 lata
 • towar fabrycznie nowy w oryginalnym opakowaniu

Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż wykonawca może zaoferować asortyment równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych.

 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2013 r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: mgr Arkadiusz Adamczyk, st. specjalista ds. edukacji, tel. 41 311 51 06 wew. 52,
 1. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 31.07.2013r, .godzina 1200.
 2. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Załącznik: Wzór oferty cenowej.

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowejwersja PDF

Powiązane: