Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

               OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22-03-2013 r. o zapytaniu ofertowym

na:

Przedmiot zamówienia:  Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport –dostarczanie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy.

do dnia 02-04-2013 r.  wpłynęło : 2 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Firma Handlowo-Usługowa „PIREX” Piotr Piróg,  Brzozów,  ul. Kołowa 32, 36-200 Brzozów

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  11.769,45  zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: