Dostawa wraz z przygotowaniem podłoża i montażem 4 sztuk garaży typu „blaszak”

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawę wraz z przygotowaniem podłoża i montażem 4 sztuk garaży typu „blaszak” dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie w 4 lokalizacjach z przeznaczeniem na terenową bazę sprzętu przeciwpożarowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Projektowane postanowienia umowy

Wzór oferty cenowej


2022-09-20

Ogłoszenie o zmianie w zapytaniu ofertowym


2022-09-22

Ogłoszenie o unieważnieniu ogłoszenia o zapytaniu ofertowym

Powiązane: