Druk kalendarzy – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 06.10.2015.o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Druk kalendarza trójdzielnego szt. 600 do dnia 13.10.2015 r. wpłynęło : 1ważna oferta.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: P.U. Compus L. Grochulski, P. Szyszkowski. 27-200 Starachowice ul. Kopalniana 27 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:7 355,40 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: