Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej na trasie przyrodniczo kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej”

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Przedmiotem zamówienia jest: Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej na trasie przyrodniczo kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej”

Zamówienie będzie wykonywane w okresie od dnia podpisania umowy do 20 października 2023 r.
Konserwacji tj. czyszczeniu i malowaniu urządzeń małej architektury turystycznej zostaną poddane urządzenia wykonane w 2018 roku oraz 2019 roku. Prace będą polegać na zdarciu łuszczącej się warstwy impregnatu (farby) oraz usunięciu, porastających drewniane elementy, mchów i porostów a następnie dwukrotnym pokryciu, drewnianych elementów, nową warstwa impregnatu odporną na warunki atmosferyczne, grzyby, owady i pleśnie. Materiały do wykonania usługi spełniające w/w wymagania zostaną dostarczone w ramach usługi przez Wykonawcę.

Łączna ilość zaplanowanych urządzeń do konserwacji wynosi 27 szt. w tym: Schron przeciwdeszczowy – 1 szt. Ogrodzenie z poręczą – 17 szt. (w różnych wariantach), Słupek drogowskaz z daszkiem – 9 szt. Typ wariantu ogrodzenia z poręczą zależy od ilości poszczególnych przęseł, tworzących jedno urządzenie np. Typ 1 posiada 8 przęseł dł. 1 mb. (po 4 przęsła z jednej strony trasy) natomiast Typ 5 posiada 16 przęseł dł. 1 mb. (po 8 przęseł z jednej strony trasy). Poglądowe zdjęcia urządzeń turystycznych objętych przedmiotem zamówienia stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia o zapytaniu.

Urządzenia turystyczne zlokalizowane są na przyrodniczo kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej”

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Druk oferty

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Dokumentacja fotograficzna

Załącznik do umowy – Oświadczenie wykonawcy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Oświadczenie oferenta w zakresie wypełniania obowiązku przewidzianych w RODO


2023-08-07

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: