Odzież i obuwie mundurowe

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty  cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: odzież i obuwie mundurowe  fabrycznie nowe  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 8.04.2005 roku w sprawie umundurowania pracowników Służby parków narodowych  oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk /Dz. U. nr 89 poz. 754/

Lp Nazwa sortu sztuk
1 Marynarka gabardyna 1
2 Spodnie gabardyna 3
3 Kurtka  zimowa wyjściowa 1
4 Koszula biała  100 % bawełna 1
5 Krawat zielony 2
6 Kapelusz zielony 1
7 Czapka mundurowa z wizerunkiem orła w koronie z metalu 2
8 Koszula oliwkowo-zielona 100 % bawełn 2
9 Półbuty brązowe mundurowe 1
10 Rękawiczki brązowe 1
11 Szalik zielony 1
12 Skarpety letnie 3
13 Skarpety zimowe 3
14 Półbuty gruba zelówka  z membraną sympatyk lub równoważną 1
15 Buty brązowe zimowe z membraną sympatyk lub równoważną 1
16 Oznaki służbowe haftowane bajorkiem 1
17 Kurtka z podpinką z polaru 1
18 Koszula oliwkowa krótki rękaw 1
19 Czapka zimowa z wizerunkiem orła 1
  Odzież i obuwie bhp
1 Spodnie trekkingowe 1
2 Bluza polar męska  kolor zielony  z warstwy termicznej  160 gm/cm 1
3 Bluza polar męska  kolor zielony  z warstwy termicznej  300 gm/cm 1
4 Koszula polo męska 2
5 Kurtka przeciw deszczowa męska 1

Odzież bhp z na trwale wyhaftowanym logo Świętokrzyskiego Parku Narodowego  umieszczonym na lewym rękawie  bluz polarowych i koszulek polo w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa oraz wyhaftowanym napisem Świętokrzyski Park Narodowy  umieszczonym  z lewej strony przodu mierząc  18 cm od złączenia szwu barkowego z odszyciem podkroju szyi.   

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać  się Wykonawcy którzy:

Posiadają  uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności

Dysponują potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia

Posiadają wiedzę i doświadczenie

Prowadzą ogólnodostępny sklep z pełnym  asortymentem  odzieży i obuwia mundurowego oraz odzieży bhp

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

  1. Oferta powinna zawierać
  • cenę jednostkową
  • oraz  całkowity koszt  wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia ;   7dni od daty podpisania umowy

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Urszula Kuroś  st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106 wew.17

Ofertę cenową    według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia  5 sierpnia   2016 roku .godzina 15.00

Ofertę można:

  • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
  • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
  • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
  • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Wzór oferty cenowej

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Powiązane: