Ubezpieczenie pojazdów

OGŁOSZENIE  O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty  cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: pakiet ubezpieczeń  OC, AC  dla niżej wyszczególnionych środków transportu

Lp Nazwa samochodu Nr rej.
1 Mitsubishi TD L-200  ciężarowy, ładowność 940 kg,  5 osobowy rok produkcji 2011 i I rejestracji TKI SG 73   pojazd bezszkodowy , przebieg 29 200 km
  2 Nissan Navara TD ciężąrowy , ładowność 720 kg,  5 osobowy rok produkcji 2014 i I rejestracji TKI 44988  pojazd bezszkodowy , przebieg 11 350 km
3 Toyota Hilux TD ładowność 860 kg,  5 osobowy rok produkcji  1998 i I rejestracji TKI GY90  pojazd bezszkodowy , przebieg 232700 km
4 Suzuki SX4  5 osobowy  rok produkcji i I rejestracji 2008 rok TKI 4WS1   szkoda w dniu 06.11.2015  uszkodzenie pojazdu marki Fiat

Przebieg 116 500 km

5 Suzuki Jimny 4 osobowy  rok produkcji i I rejestracji 2007rok TKI 1EJ2  pojazd bezszkodowy , przebieg 114 800 km
6 Suzuki Jimny  4 osobowy  rok produkcji i I rejestracji 2005 rok TKI 4F07  pojazd bezszkodowy , przebieg 106 900 km
7 Suzuki Vitara 4 osobowy rok produkcji i I rejestracji 2001 TKI V816  pojazd bezszkodowy , przebieg  145 500km
8 Fiat Seicento 4 osobowy rok produkcji i I rejestracji 2001 TKI V815  pojazd bezszkodowy , przebieg 141 000 km
9 Ciągnik Ursus  3514 rok produkcji i I rejestracji 1997 TKI KA82
10 Przyczepa rolnicza Biafamar rok produkcji 2001 TKI P732

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać  się Wykonawcy którzy:

Posiadają  uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności

Dysponują potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia

Posiadają wiedzę i doświadczenie

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

  1. Oferta powinna zawierać
  • cenę jednostkową
  • oraz  całkowity koszt  wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia ;  termin wygaśnięcia poszczególnych polis

Wycena wartości samochodów pozostaje po stronie  ubezpieczyciela  z zastosowaniem  stosownych katalogów  wyceny pojazdu.

 Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Urszula Kuroś  st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106 wew.17

Ofertę cenową    według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia  13  lipca  2016 roku .godzina 10.00

Ofertę można:

  • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.  Suchedniowska 4.
  • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
  • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
  • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

p.o.  Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Wzór oferty cenowej

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: