Świadczenie usług telekomunikacyjnych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej wraz z aparatami telefonicznymi dla 35 sztuk telefonów komórkowych z możliwością utrzymania numerów z sieci P 4 spółka z o.o. – operator sieci Play. Maksymalna wartość abonamentu miesięcznego brutto dla 1 numeru 70 złotych, dla 11 numerów 40 złotych i dla 23 numerów 20 złotych. Czas trwania umowy 3 lata, zawarta od 10 stycznia 2016 roku do 10 stycznia 2019 roku.
 2. 1. Bezpłatne połączenia w ramach sieci własnej.
 1. 2 Wbudowany GPS w aparat telefoniczny
 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
  Zapewnienie skutecznej łączności na obszarze ŚPN obejmującego Gminy Bodzentyn, Bieliny, Masłów, Górno, Nowa Słupia, Bieliny, Pawłów, Łączna.
  Aparaty telefoniczne odporne na upadki i wstrząsy, 3 letnią gwarancję na dostarczone aparaty           telefoniczne

Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności

Dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Posiada wiedzę i doświadczenie

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

 1. Oferta powinna zawierać
 • cenę jednostkową netto i brutto
 • oraz całkowity koszt wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia ; umowa zawarta od dnia 10 stycznia 2016 roku na okres 3 lat

Jedynym kryterium oceny ofert jest pakiet usług dodatkowych.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Urszula Kuroś st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106 wew.17

Ofertę cenową wraz z pakietem usług dodatkowych według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 23 listopada 2015 roku godzina 12.00

Ofertę można:

 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej

Powiązane: