Wykonanie ogrodzeń wokół osad służbowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie ogrodzeń wokół osad służbowych zlokalizowanych w miejscowościach:

  1. Podgórze 52 – ogrodzenie długość ok. 155 mb, 2 szt. furtki o szer. 1,0 m oraz brama dwuskrzydłowa o szer. 4,0 m ,
  2. Kielecka 1, Święta Katarzyna – ogrodzenie, długość ok. 65 mb
  3. Krajno Pierwsze 116 – furtka o szer. 1,0 m oraz brama dwuskrzydłowa o szer. 4,0 m

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej


2021-06-07

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: