Wykonanie remontu łazienki w osadzie służbowej Trzcianka oraz remontu w osadzie służbowej Baszowice

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 • Remont łazienki w osadzie służbowej Trzcianka, gmina Nowa Słupia:
 • Skucie istniejącej glazury ze ścian i podłogi (ok. 12 m2)
 • Zamurowanie okna o wymiarach 45×60 cm (obecnie okno nie spełnia swojej funkcji – otwiera się na korytarz)
 • Wykonanie wentylacji łazienki oraz łazienki znajdującej się nad remontowanym pomieszczeniem z wyprowadzeniem nad powierzchnię dachu
 • Uszczelnienie rury kanalizacyjnej między piętrem a parterem wraz z wykonaniem obudowy rury
 • Obniżenie wysokości pomieszczenia do 3 m za pomocą sufitu podwieszanego z płyt g-k (ok. 3 m2)
 • Montaż nowej instalacji oświetleniowej (sufitowej) wraz z osprzętem
 • Wyrównanie powierzchni ścian i naprawa tynków (24 m2)
 • Wymiana istniejącego grzejnika
 • Wymiana armatury łazienkowej – sedesu kompaktowego i wanny
 • Wymiana baterii wannowej (1 szt.) i baterii umywalkowej (1 szt.)
 • Wykonanie obudowy wanny
 • Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach (24 m2) wraz z wykonaniem obróbek
 • Ułożenie płytek na podłodze (ok. 3m2) wraz z wykonaniem obróbek. Płytki powinny mieć minimalne parametry: III klasa ścieralności i twardość 4
 • Remont w osadzie służbowej Baszowice, gmina Nowa Słupia:
 • Przygotowanie ścian pod malowanie (162 m2) wraz z malowaniem (jasne kolory pastelowe – farba typu Dulux)
 • Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g-k w dużym pokoju (20 m2) i łazience (6 m2). Płyty g-k w łazience powinny być wodoodporne.
 • Przygotowanie sufitów pod malowanie (78,3 m2) wraz z malowaniem na kolor biały
 • Cyklinowanie podłóg drewnianych wraz z potrójnym lakierowaniem (66 m2)
 • Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach w łazience (26 m2) i kuchni (3 m2)
 • Zamontowanie grzejnika łazienkowego (500 x 1200 mm, biały)
 • Montaż sedesu kompaktowego, kabiny prysznicowe szklanej z brodzikiem głębokim z siedziskiem i baterią (90×90 cm) umywalki podblatowej (60 cm) wraz z baterią i blatem
 • Montaż baterii kuchennej (1 szt.)
 • Dostosowanie instalacji wod-kan do montowanych urządzeń
 • Dostosowanie instalacji oświetleniowej do nowych sufitów w łazience i dużym pokoju

 1. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznania się z miejscem remontu.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • Posiadanie wiedzy i doświadczenia
 • Dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 1. Termin realizacji zamówienia: 29.05.2015 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, referent ds. inwestycji i remontów, tel/fax 41/311 51 06, wewnętrzny 26
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 15.04.2015 r. godzina 15:00
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

 Załączniki:

 1. Wzór oferty cenowej

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: ,