Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O
  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.07.2017  r. o zapytaniu ofertowym na: Przedmiot zamówienia:  Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport –dostarczanie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

do dnia 26.07.2017 r.  wpłynęło : 2 oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Nie wybrano.

Żadna z nadesłanych ofert nie spełnia wymogów Zamawiającego.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: