Wykonanie oraz montaż: urządzeń turystycznych na trasie ścieżki edukacyjnej „Bukowa Góra-Wilków” oraz ogrodzeń na obszarach ochrony krajobrazowej wokół osad służbowych ŚPN.

Informacja o ogłoszeniu przetargu

 

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

„Wykonanie oraz montaż: urządzeń turystycznych na trasie ścieżki edukacyjnej „Bukowa Góra-Wilków” oraz ogrodzeń na obszarach ochrony krajobrazowej wokół osad służbowych ŚPN”

Część I – „Wykonanie oraz montaż urządzeń turystycznych na trasie ścieżki edukacyjnej „Bukowa Góra – Wilków”

Część II – Wykonanie ogrodzeń wokół osad służbowych zlokalizowanych w miejscowościach:

Baszowice 48, Gmina Nowa Słupia – ogrodzenie o długości 116 m.b., furtka o szer. 1,0 m. oraz brama dwuskrzydłowa o szer. 4,0 m.

Huta Podłysica 106, Gmina Bieliny – ogrodzenie o długości 145 m.b. furtka o szer. 1,0 m. oraz brama dwuskrzydłowa o szer. 4,0 m.

 

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a04abf91-40dc-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Termin składania ofert: 07.09.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 07.09.2023 rok, godz. 11:30.

Powiązane: ,