Zakup materiałów biurowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest  zakup materiałów biurowych
1. Papier ksero 80g/m2   A4

50 ryz

2 Toner do kserokopiarki CANON NP. 6317

1 opak  (4 szt.)

3 Polecenie księgowania  PK – małe

5 blok

4 rozszywacz

5 szt.

5 Nożyczki  biurowe 15 cm

5szt.

6 Długopis wkład kolor niebieski z uchwytem gumowym

50szt.

7 Mechanizm skoroszytowy

2 opak

8 Druki faktur VAT (do 9 poz.)

10 blok

9 Klej w sztyfcie Typu AMOS

10 szt.

10 Zszywki No 24/6  1000 szt.

10 opak

11 Koperta biała C6

1000 szt.

12 Fastykuła 200 szt
13 Skoroszyt z kółkiem

200 szt

14 Klips do dokumentów

2 opak

15 Ołówek z gumką odporny na złamania

50 szt.

16 Taśma pakowa 

3 szt.

17 Teczka do podpisu skóropodobna 10 przegródek

1 szt.

18 Skoroszyt wiązany

50 szt.

19 Zeszyt w kratkę 96 kartek A5

5 szt.

 

2.Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

  • posiadania uprawnień  do wykonania określonej działalności lub czynności;
  • posiadania wiedzy i doświadczenia
  • dysponowania potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia;

Termin realizacji zamówi 6 grudnia 2012 roku

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Ursula Kuroś  st.referent ds. administracji i transportu   tel. 41 31 15 106

Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia   30 listopada 2012 r. .godzina 12.00

Ofertę można:

  • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.  Suchedniowska 4.
  • przesłać e-mail na adres:
  • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
  • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego

Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

                                                                                                                              Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Pełna treść ogłoszenia z załacznikiem

 


2012-12-03

 

AG-241-6/2012

Bodzentyn,  03.12.2012

ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

 

OGŁOSZENIE O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27.11.2012.o zapytaniu ofertowym na: Dostawę  materiałów biurowych.

Przedmiot zamówienia:  dostawa materiałów biurowych do dnia   30 listopada 2012 roku  wpłynęło :  3  ważne oferty.

 W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

 Nr 3  Konkret Plus Leszek Ozioro ul. Chałubińskiego 44 25-619 Kielce

 Z uwagi na najtańszą z zaoferowanych cenę  wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  992,92 zł brutto.

  

                                                                                                                                          Dyrektor ŚPN

Pełna treść ogłoszenia