Sprzedaż drewna II – Klonów W0 So Część 2 – ogłoszenie o wyborze

Protokół z otwarcia ofert

Sprzedaż drewna II – Klonów W0 So Część 1 – ogłoszenie o wyborze

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So

OP.641.37.2018.ŁP

OGŁOSZENIE
Chełmowa Góra W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Chełmowa Góra

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1.5c

 

SoWC01

 

143,26

 

174,31

 

24971,65

 

2.5cSoWC02

 

149,99

 

207,48

 

31119,93

 

3.5cSoWC031,35

 

239,35

 

323,12

 

4.5cSoWD1

 

24,15

 

131,38

 

3172,83

 

5.5cSoWD2

 

11,43

 

144,39

 

1650,38

 

6.5cSoWD31,35

 

158,7

 

214,25

 

Ogółemx

x

331,53x61452,16

 

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT. (więcej…)

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Dąbrowa W0 So

OP.641.34.2018.ŁP

OGŁOSZENIE

Dąbrowa W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Klonów

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1.32bSoWB011,31199,67261,57
2.32a,b,c,dSoWB0251,28243,9012 507,19
3.32a,b,c,dSoWC01206,76174,3136 040,34
4.32a,b,c,dSoWC02311,79207,4864 690,19
5.32cSoWC031,25239,35299,19
6.32a,b,cSoWD17,79131,381 023,45
7.32a,b,cSoWD23,68144,39531,36
Ogółemx

x

583,86x115 353,29

 

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT. (więcej…)

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 Jd

OP.641.35.2018.ŁP

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra W0 Jd

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
    loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Chełmowa Góra

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1.3a

 

JdWC01

 

107,77

 

193,82

 

20 887,98

 

2.3aJdWC02

 

18,27

 

232,85

 

4 254,17

 

3.3aJdWD1

 

1,68

 

131,38

 

220,72

 

4.3aJdWD2

 

1,47

 

141,79

 

208,43

 

Ogółemx

x

129,19x25 571,30

 

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

(więcej…)

Pobieranie opłat w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu oraz sprzedaż biletów wstępu do ŚPN

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

UWAGA – Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Oferent może złożyć ofertę na część A lub na część B lub na część A i B zapytania.

Część A: Pobieranie opłat za wstęp, sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu.

Część B: Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, pobieranie opłat za wstęp na galerię widokową na gołoborze na Łysej Górze oraz wydawnictw i materiałów edukacyjnych na punktach sprzedaży biletów. (więcej…)