Dzierżawa gruntów rolnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

Przedmiot przetargu: Nieruchomości złożone z :

GRUNTY ROLNE:

Sad – R      kl. V    = 0,40 ha
Rola           kl. IVa  = 0,74 ha
Rola           kl. IVb  = 2,85 ha
Razem                 = 3,99 ha

Grunty rolne położone na działce nr 533/2  gm. Bodzentyn, obręb Psary Kąty, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Kielcach,  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1L/00063874/3.

Oferowane do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Psary Kąty nr 100  (przy osadzie ŚPN w Psary Kąty nr 100, Obwodu Ochronnego Klonów).

Przeznaczenie nieruchomości gruntowej: Prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości: Od dnia 01.12.2023 do dnia 09.12.2023 r, w dni robocze  od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00 do 14.00, po wcześniejszym  uzgodnieniu z Panem Leszkiem Sepioło – tel. 41 3115106 wew. 16.

Okres dzierżawy: począwszy od dnia podpisania umowy do 30 września 2028 r.

Licytacja ustna stawki rocznego czynszu dzierżawnego: Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu – licytacji ustnej: przetarg odbędzie się w siedzibie ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu 13.12.2023 roku o godz. 1200 będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja ustna).

Ogłoszenie

Regulamin przetargu

Wzór umowy


2023-12-13

Informacja o wyniku przetargu

Powiązane: