Dzierżawa gruntów rolnych – informacja o wyniku

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg  na  dzierżawę   gruntów  rolnych pt.  ,,Wola Szczygiełkowa” o pow. 1,62 ha położona na działce nr 734w gminie Bodzentyn, obręb Wola Szczygiełkowa  zakończył się wynikiem negatywnym. Do przetargu nieograniczonego – licytacji ustnej, wyznaczonej  na  dzień  24-07-2018 r. na godzinę 1100   nie przystąpił  żaden uczestnik. Wywoławcza  cena opłaty za dzierżawę gruntu rolnego wynosiła  1080,16 zł.

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg  na  dzierżawę   gruntów  rolnych pt.  ,,Bodzentyn” o pow. 3,10 ha położonych na działkach nr 2181 i 2467 w gminie Bodzentyn, obręb Bodzentyn  zakończył się wynikiem negatywnym. Do przetargu nieograniczonego-  licytacji ustnej, wyznaczonej  na  dzień  24-07-2018 r. na godzinę 1100   nie przystąpił  żaden uczestnik. Wywoławcza  cena opłaty za dzierżawę gruntu rolnego wynosiła  2205,85 zł.

Z poważaniem:
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: