Wynajem lokalu mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe – ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że w dniu 13 września  2016 roku  w budynku Dyrekcji ŚPN  w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 odbył się  przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna)  na 5 letni wynajem   lokalu mieszkalnego  o pow. 74,10 m2  i budynku  gospodarczego – usytuowanego w spichlerzu o pow. 8,50 m2    z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Oferowany do wynajmu lokal mieszkalny znajduje się  w drewnianym piętrowym  budynku  wielorodzinnym na pierwszym piętrze  przy ul. Suchedniowskiej 4A w Bodzentynie. 

Budynki  znajdują się na działce   nr 688/1 gmina  Bodzentyn, obręb Bodzentyn, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1H/00030842/6

Do udziału w postępowaniu przetargowym  – licytacji ustnej  dopuszczony został  jeden uczestnik –    Pani Lidia Michta  zamieszkała w  Bodzentynie

Wywoławcza wysokość czynszu rocznego z tytułu najmu nieruchomości wynosiła

2.897 złotych  netto.

W przetargu ustnym nieograniczonym z tytułu najmu   lokalu mieszkalnego  o powierzchni 74,10 m2 i budynku gospodarczego usytuowanego w spichlerzu  o pow. 8,50 m2 zlokalizowanych w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 A  uzyskano najwyższą  cenę  2 927,00 złotych  rocznego czynszu netto.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 20 lipca 2012 roku  w sprawie przetargów oraz rokowań  na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe  i stosownie do  § 4.1.8  przetarg jest ważny  bez względu na liczbę  jego uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik przetargu  zaoferował  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznych opłat  z tytułu najmu nieruchomości.

Uczestnik przetargu Pani Lidia Michta zamieszkała w Bodzentynie  zaproponował  jedno postąpienie  powyżej ceny rocznych opłat, a wysokość  ta  została trzykrotnie wywołana po ustaniu zgłoszenia.

Przetarg wygrała Pani Lidia Michta zamieszkała w Bodzentynie.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Powiązane: