Odtworzenie rowków odpływowych i utrzymanie drożności przepustów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

Część A.

Odtworzenie rowków odpływowych na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych.

Część B.

Utrzymanie drożności przepustów usytuowanych na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie Części. Oferta złożona na daną Część musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym dla tej Części !!!

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – druk oferty

Załącznik nr 2A – projekt umowy dla Części A

Załącznik nr 2B – projekt umowy dla Części B

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Oświadczenie oferenta w zakresie wypełniania obowiązku przewidzianych w RODO


2023-08-09

Ogłoszenie o wyborze ofert

Czyszczenie i malowanie urządzeń infrastruktury turystycznej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Czyszczenie i malowanie urządzeń infrastruktury turystycznej, zlokalizowanych na terenach udostępnionych, w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – druk oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – dokumentacja fotograficzna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Oświadczenie oferenta w zakresie wypełniania obowiązku przewidzianych w RODO


2022-07-15

Ogłoszenie o wyborze oferty