Zakup monitora LCD szt. 1, kart pamięci flash 32 GB – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 14.03.2017 r. o zapytaniu  ofertowym na: zakup monitora LCD szt. 1,  kart pamięci flash 32 GB szt. 4 z dostawą do siedziby zamawiającego. do dnia 21.03.2017 wpłynęła 1 ważna oferta.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Prime Computers Dariusz Leszczyński ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 1078,71 zł brutto.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

Zakup monitora LCD szt. 1, kart pamięci flash 32 GB

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup monitora LCD szt. 1, kart pamięci flash 32 GB szt. 4 z dostawą do siedziby zamawiającego
 2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców

(więcej…)

Zakup 8 zestawów komputerów stacjonarnych z drukarkami i oprogramowaniem – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 30.09.2014r. o zapytaniu ofertowym na: Zakup 8 zestawów komputerów stacjonarnych z drukarkami i oprogramowaniem.

Do dnia 09.10.2014 wpłynęło 9 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: CPU ZETO spółka z o.o ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 30145,83 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Zakup 8 zestawów komputerów stacjonarnych z drukarkami i oprogramowaniem

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 8 zestawów komputerów stacjonarnych z drukarkami i oprogramowaniem.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 24.10.2014 r.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tek. 41 31 15 106 wew. 61,
 6. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 9.10.2014r, godzina 1100.
 7. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

 

Treść ogłoszenia

Załączniki:

 1. Specyfikacja
 2. Wzór oferty cenowej
 3. Wzór umowy

 


 

Bodzentyn, 02.10.2014 r

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAPYTANIU OFERTOWYM

na zakup 8 zestawów komputerów stacjonarnych z drukarkami i oprogramowaniem.

W treści ogłoszenia załącznik nr 1 – specyfikacja jest:

 1. Roczna licencja na oprogramowanie antywirusowe – 8 szt.

Powinno być:

 1. Roczna licencja na oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Antivirus z możliwością zarządzania przez konsolę ESET Remote Administrator Console – 8 szt

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec