Adaptacja i przebudowa małego budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu – informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w imieniu Świętokrzyskiego Parku Narodowego informuję, że w dniu 2 września 2016 roku o godzinie 13:30 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Adaptacja i przebudowa małego budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu” (ogłoszenie w BZP nr 300856-2016 z dnia 11.08.2016 r. oraz nr 301243-2016 z dnia 16.08.2016 r.).

Podczas otwarcia ofert podano do wiadomości następujące informacje:

Numer ofertyFirma oraz adresy wykonawcówCena brutto w PLNTermin wykonaniaOkres gwarancji i rękojmiWarunki płatności
1Firma Ogólnobudowlana „BudPrzem” Przemysław Gaweł

ul. Kopernika 11, 28-100 Busko Zdrój

94.800,0029.12.2016r.7 latW terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury
2LUXDOOR

25-709 Kielce,

ul. Mielczarskiego 55

84.649,5029.12.2016r.5 latW terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury
3BAKARD HOLDING Sp. z o.o.

ul. Lotnicza 4/20,

26-110 Skarżysko-Kamienna

78.594,6929.12.2016r.7 latW terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury

 

Zamawiający poinformował przed otwarciem ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 99.016,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Informacja z otwarcia ofert

Powiązane: