Adaptacja i przebudowa małego budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu – informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w imieniu Świętokrzyskiego Parku Narodowego informuję, że w dniu 2 września 2016 roku o godzinie 13:30 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Adaptacja i przebudowa małego budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu” (ogłoszenie w BZP nr 300856-2016 z dnia 11.08.2016 r. oraz nr 301243-2016 z dnia 16.08.2016 r.).

Podczas otwarcia ofert podano do wiadomości następujące informacje:

Numer oferty Firma oraz adresy wykonawców Cena brutto w PLN Termin wykonania Okres gwarancji i rękojmi Warunki płatności
1 Firma Ogólnobudowlana „BudPrzem” Przemysław Gaweł

ul. Kopernika 11, 28-100 Busko Zdrój

94.800,00 29.12.2016r. 7 lat W terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury
2 LUXDOOR

25-709 Kielce,

ul. Mielczarskiego 55

84.649,50 29.12.2016r. 5 lat W terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury
3 BAKARD HOLDING Sp. z o.o.

ul. Lotnicza 4/20,

26-110 Skarżysko-Kamienna

78.594,69 29.12.2016r. 7 lat W terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury

 

Zamawiający poinformował przed otwarciem ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 99.016,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Informacja z otwarcia ofert

Powiązane: