Dostawa umundurowania wyjściowego i polowego oraz przedmiotów uzupełniających do umundurowania – ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE
O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 3 lipca 2018r.
o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Dostawa umundurowania wyjściowego i polowego oraz przedmiotów uzupełniających do umundurowania  dla pracowników Służby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego   w 2018 roku i odzieży roboczej dla pracowników ŚPN.

do dnia 16 lipca wpłynęła 1 oferta.

Świętokrzyski Park Narodowy unieważnia zapytanie ofertowe  na: Dostawę umundurowania wyjściowego i polowego oraz przedmiotów uzupełniających do umundurowania  dla pracowników Służby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego   w 2018 roku i odzieży roboczej dla pracowników ŚPN, ponieważ cena oferty  przewyższa kwotę, którą zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: