Druk biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego ŚPN – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 05.04.2017 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Druk biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego w ilości 30 000 sztuk, w tym 20 000 sztuk biletów ulgowych i 10 000 sztuk biletów normalnych do dnia 11.04.2017 r. wpłynęło : 2 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Poligrafia BROK – KAL s.c. Marcin Kaleta, Agnieszka Brożyna. Mąchocice Kapitulne 90, 26-001 Masłów, Nip:657-22-41-587,Regon: 291062930 z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: za całość zamówienia Netto 1463,42 zł. (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt trzy 42/100 zł) , Brutto 1800,00 zł. (jeden tysiąc osiemset 00/100).

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: