Druk biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego ŚPN

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: druk biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego w ilości 30 000 sztuk, w tym 20 000 sztuk biletów ulgowych i 10 000 sztuk biletów normalnych o następujących parametrach:
 • Format 200mm x 60mm,
 • Kolorystyka 4+4
 • Papier dwustronnie kredowany, biały, gładki 130 g/m2,
 • Tekst wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego,
 • Zdjęcia na pierwszą stronę (inne na bilet normalny i inne na ulgowy) powinny być wydrukowane w rozdzielczości, co najmniej 150 dpi,
 • Projekt (układ tekstu, wybór i kadrowanie zdjęć, kolorystyka, rodzaj czcionki, itd.) zostanie opracowany przez Wykonawcę i wymaga akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem druku,
 • Numeracja oddzielnie od 0001 dla każdego nakładu,
 • Klejone w bloczki po 100 sztuk,
 • Na bilecie dwie perforacje pionowe umożliwiające oderwanie kuponów,

 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:
 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej,
 • dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • siedziba wykonawcy nie może znajdować się w odległości większej niż 40 km od siedziby zamawiającego.
 1. Termin realizacji zamówienia: 08.05.2017 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Janusz Kuszewski 690 033 210
 4. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy przekazać do dnia 11.04.2017 r. godzina 11.00
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą,   w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn,  Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, nr 11.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Wzór oferty cenowej

Wzór umowy

Ogłoszenie

Powiązane: