Karczowanie, wycięcie drzew i krzewów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie usługi polegającej na wykarczowaniu, lub przy braku takiej możliwości, na wycięciu przy powierzchni ziemi porastających Skarpę Zapusty drzew i krzewów (oraz ich odrośli) – powierzchnia objęta  zabiegiem – 0,7 ha

Zebranie i wyniesienie wyciętej biomasy poza powierzchnię (o charakterze kserotermicznym), poza skarpę- powierzchnia objętą zabiegiem – 0,7 ha

Ogłoszenie

Załączniki:

  1. Oferta cenowa.
  2. Wzór Umowy.
  3. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym.
  4. Oświadczenie o wypełniania obowiązków informacji RODO
  5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

2021-09-10

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: ,