Opracowanie audytów energetycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 26.11.2015 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie audytów energetycznych 7-miu budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem zdjęć termowizyjnych budynków po zakończeniu termomodernizacji do dnia 03.12.2015 r. wpłynęło 7 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Aldin-Termo Ryszard Krupiński, ul. Gorkiego 10/12/61, 92-525 Łódź z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 5.535,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

 

Powiązane: