Remont łazienki w budynku mieszkalnym osady służbowej Święta Katarzyna

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 • Remont łazienki w budynku mieszkalnym osady służbowej Święta Katarzyna 5/2, gmina Bodzentyn:
 • Przeniesienie wodomierza z pomieszczenia piwnicy do łazienki
 • Skucie istniejącej glazury ze ścian i podłogi (26,00 m2)
 • Obniżenie sufitu poprzez zabudowa sufitu panelami sufitowymi (ok. 6,50 m2)
 • Zamaskowanie istniejących rur na ścianie poprzez zabudowę jednej ściany płytami g-k (8,5 m2) (dokumentacja zdjęciowa w załączeniu)
 • Montaż nowej instalacji oświetleniowej (sufitowej) wraz z osprzętem
 • Wyrównanie powierzchni ścian i naprawa tynków 18,50 m2)
 • Wymiana armatury łazienkowej – sedesu kompaktowego, wanny oraz umywalki na szafce
 • Wymiana baterii wannowej (1 szt.) i baterii umywalkowej (1 szt.)
 • Wykonanie obudowy wanny
 • Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach (ok. 27,00 m2) wraz z wykonaniem obróbek
 • Ułożenie płytek na podłodze (ok. 6,50 m2) wraz z wykonaniem obróbek. Płytki powinny mieć minimalne parametry: III klasa ścieralności i twardość 4
 • Wymiana gniazd elektrycznych (2 szt.)

 1. Wykonawca przed złożeniem ma obowiązek zapoznania się z miejscem remontu.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • Posiadanie wiedzy i doświadczenia
 • Dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 1. Termin realizacji zamówienia: 10.12.2015 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, referent ds. inwestycji i remontów, tel/fax 41/311 51 06, wewnętrzny 26
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 02.11.2015 r. godzina 15:0
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załączniki:

 1. Wzór oferty cenowej
 2. Dokumentacja zdjęciowa

Zapytanie ofertowe Łazienka Św. Katarzyna

Powiązane: