Rozbiórka budynków gospodarczych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem  zamówienia  są  roboty  budowlane  polegające  na  rozbiórce  budynków gospodarczych, usytuowanych:

  1. w miejscowości Klonów 63 na dz. nr ewid. 581, obręb 0004 Klonów
  2. w miejscowości Trzcianka 36 nr ewid. 166, obręb 0018 Trzcianka.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Program rozbiórki

Wzór oferty cenowej


2021-07-16

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: