Rozbiórka budynków gospodarczych w osadzie Baszowice 48 wraz z wywozem gruzu, utylizacją eternitu i wyrównaniem placu po rozbiórce – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 06.10.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Rozbiórka budynków gospodarczych w osadzie Baszowice 48 wraz z wywozem gruzu, utylizacją eternitu i wyrównaniem placu  po rozbiórce.

Do dnia 20.10.2016 r. wpłynęły 3 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia oferty cenowej wybrano ofertę: KOM-TRANS Piotr Saletra Usługi Transportowo-Koparkowo-Budowlane  Barcza 4, 026-001 Masłów z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 10 012,50 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: