Rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 29 czerwca 2015 roku w zapytaniu ofertowym na: rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu , utylizacją eternitu i wyrównaniem placu w Nowej Słupi przy ul. Świętokrzyskiej 56 i w miejscowości Celiny w wyznaczonym terminie do dnia 10 lipca 2015 roku wpłynęły 5 ważnych oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych Świętokrzyski Park Narodowy wybrał następującego Wykonawcę:

– Firma Handlowo-Usługowa Trans-Kop Rafał Dzido ul. 11 Listopada 45 23-400 Biłgoraj – Zdjęcie i utylizacja azbestu w osadzie Celiny i Nowa Słupia przy ul. Świętokrzyskiej 56

Kom-Trans Usługi Koparkowo-Transportowe   Piotr Saletra Barcza 49 26-001 Masłów rozbiórka budynków, wywóz gruzu i wyrównanie terenu z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:

za zdjęcie i utylizację azbestu 4 919,99 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewiętnaście 99/100 złotych)

za rozbiórka budynków, wywóz gruzu i wyrównanie terenu 27 675,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych)

Dyrektor ŚPN.
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: