Świadczenie usług telefonii komórkowej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla 37 numerów telefonów wraz z dostawą 31 sztuk aparatów telefonicznych typu „smart fon” o parametrach nie gorszych niż określone w pkt. 1.1, 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 , 1.6, 1.8 ogłoszenie, Dwóch sztuk smartfonów o parametrach nie niższych niż wymienione w pkt 1.7, 1.8 ogłoszenia, połączona z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonów o łącznej miesięcznej wartości świadczenia nie przekraczającej 1000 zł brutto miesięcznie, rozpoczynając świadczenie od 04-12-2020 na okres nie dłuższy niż 24-mce.

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej


2020-11-03

Ogłoszenie o zmianie w zapytaniu ofertowym


2020-11-13

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: