Wycinka drzew w cięciach przygodnych (trudnych i niebezpiecznych) – ogłoszenie nr 2 – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27.02.2018 roku o zapytaniu ofertowym na:

  1. Przedmiot zamówienia: Wycinka drzew w cięciach przygodnych tj. zamierających, martwych lub z naderwanym, uszkodzonym systemem korzeniowym, złomów i wywrotów, z przemieszczonym środkiem ciężkości (trudnych i niebezpiecznych) zlokalizowanych przy drogach publicznych, wewnętrznych, szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, gruntach własności prywatnej i obiektach budowlanych, wyrobienie sortymentów zgodnie z KJW lub pozostawienie wyciętych drzew do mineralizacji według wskazań przedstawiciela Zamawiającego, przemieszczenie usuniętych drzew poza szlak turystyczny, ścieżkę edukacyjną w celu przywrócenia drożności szlaku,  uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu. Zakres prac do wykonania przedstawiono w załączniku nr 1 – szczegółowy opis zamówienia.

Masa drewna do pozyskania wynosi 334,56 m3, tj. ścięcie 435 szt. drzew.

do dnia 07.03.2018 r. wpłynęło:  4 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: ,,FLORA” Radosław Łotocki Usługi Ogrodnicze, Marii Skłodowskiej-Curie 9, 58-540 Karpacz z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 18198,93 zł brutto.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

Powiązane: