Wykonanie kontroli okresowej (przegląd roczny) nieruchomości

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie usługi kontroli okresowej (przegląd roczny) dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie w poniższym zakresie, dla nieruchomości wskazanych w załączniku  nr  1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przegląd budynku  należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w art.  62  ust.  1  pkt.  1a, 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniach wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy tj.: – kontroli  okresowej  (przegląd  roczny),  polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego  elementów budynku, budowli i instalacji  narażonych  na  szkodliwe wpływy  atmosferyczne  i  niszczące  działania  czynników  występujących  podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Ogłoszenie

Załączniki


2021-10-07

Odpowiedź na pytanie


2021-10-13

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: