Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych do dnia 31.07.2016 r. – ogłoszenie wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 11.07.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych do dnia 31.07.2016 r. wpłynęły  1 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński 26-010 Bodzentyn, Psary Stara Wieś 75 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 600,00  zł brutto.

p.o.  Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: