Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia  20-07-2018 r. o zapytaniu ofertowym na:

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia podpisania umowy   do dnia 30.10.2018 r.

Do dnia  25-07-2018 r. do godz. 900  wpłynęło  1 ważna oferta. W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński, 26-010 Bodzentyn, Psary Stara Wieś 75 z uwagi na  najniższą  zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 42760,22 zł brutto.

Dyrektor ŚPN.
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 05-09-2016 r. do dnia 30.10.2016 r. – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia  25.08.2016 r. o zapytaniu ofertowym

na:

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 05.09.2016 r. do dnia 30.10.2016 r.

Do dnia  02-09-2016r. do godz. 1200  wpłynęło  1 ważna oferta.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński, 26-010 Bodzentyn, Psary Stara Wieś 75 z uwagi na  najniższą  z oferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  33423,84  zł brutto.

Dyrektor ŚPN.
dr inż. Jan Reklewski

Protokół wyboru

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 05-09-2016 r. do dnia 30.10.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem

poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 05-09-2016 r. do dnia 30.10.2016 r.  zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

(więcej…)

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych do dnia 31.07.2016 r. – ogłoszenie wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 11.07.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych do dnia 31.07.2016 r. wpłynęły  1 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński 26-010 Bodzentyn, Psary Stara Wieś 75 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 600,00  zł brutto.

p.o.  Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie o wyborze

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych do dnia 31.07.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych do dnia 31.07.2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • dokonanie wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia w dniach do 18 lipca 2016 r.
 1. Termin realizacji zamówienia: do 31-07-2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 szczegółowy opis zamówienia
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ryszard Mazur,  leśniczy  ds. stanu posiadania tel. 41 31 15 106 wew. 16
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 19-07-2016, godzina 900.
 5. Ofertę można:

(więcej…)

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 10.08.2015 r. do dnia 30.10.2015 – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 28.07.2015 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 10.08.2015 r. do dnia 30.10.2015 r.

do dnia 05.08.2015  wpłynęło : 2  ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński, 26-010 Bodzentyn, Psary Stara Wieś 75, z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 32393,27 zł brutto.

Zastępca Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Pełna treść dokumentu