Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 29.07.2015 r. do dnia 30.10.2017 r. – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 14.07.2015 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 29.07.2015 r. do dnia 30.10.2017 r.

do dnia 22.07.2015 r.  wpłynęły 2 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Zamknięto postępowanie (Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym) z dnia 14.07.2015 r. zn. spr. OP-650-1/2015 ls bez dokonania wyboru oferty.

Wszystkie złożone oferty zawierają cenę za I rok zamówienia przekraczającą kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia.

Zastępca Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Pełna treść dokumentu

Powiązane: